Rayon silk velvet, inidigo dyed with shibori technique